Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na ...

23.08.2013 Ogłoszenie o przetargu na ...

Jedynym ośrodkiem życia kulturalnego jest świetlica wiejska, która wymaga remontu, wyposażenia i zagospodarowania na cele społeczne, w szczególności ma służyć mieszkańcom dla promocji i rozwoju wytworzonych na tym terenie produktów lokalnych. Obecnie w świetlicy odbywają się różnego rodzaju zebrania wiejskie, spotkania, uroczystości, obchody itp.

Jedynym ośrodkiem życia kulturalnego jest świetlica wiejska, która wymaga remontu, wyposażenia i zagospodarowania na cele społeczne, w szczególności ma służyć mieszkańcom dla promocji i rozwoju wytworzonych na tym terenie produktów
lokalnych. Obecnie w świetlicy odbywają się różnego rodzaju zebrania wiejskie, spotkania, uroczystości, obchody itp.
« Powrót