Aktualności

Remont budynku zakończony

17.12.2013 Remont budynku zakończony

fotogaleria

KIERZKÓWKA – ,,Zagospodarowanie budynku byłej świetlicy wiejskiej na Wiejskie Centrum Rozwoju i Promocji Lokalnych Produktów oraz Usług w Kierzkówce’’.

Beneficjent

Gmina Kamionka

Nr umowy

UM03-6922-UM0300567/12

Lokalizacja

powiat lubartowski/Kamionka

Działanie

Oś 3, działanie: Odnowa wsi

Grupa LGD

Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem

Wartość projektu

345 731,89

Kwota dofinansowania

188 643,86

 

Remont budynku byłej świetlicy wiejskiej połączony z wyposażeniem na potrzeby Centrum. Przeprowadzona inwestycja obejmowała m.in. remont dachu oraz elewacji, roboty wewnętrzne wykończeniowe, zakup wyposażenia gastronomicznego, utworzenie strony internetowej miejscowości oraz Centrum www.kierzkowka.pl

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ‘’Odnowa wsi’’  PROW na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana.

« Powrót