Charakterystyka przestrzenna miejscowości

Charakterystyka przestrzenna miejscowości
Kierzkówka jest położona przy drodze powiatowej nr 1528 L/22338/. Na terenie miejscowości przebiegają także drogi gminne nr: 2240017; długość w km: 1,700 - Rudka Gołębska – Kol. Kierzkówka; nr drogi: 2240018; długość w km: 1,900 - Od drogi 809 - Kierzkówka
Do urządzeń wodnych na terenie miejscowości należy budowla: Jaz kozłowy, zlokalizowana na rzece Mininie.
W miejscowości znajdują się także złoża surowców naturalnych, głównie piasek żwir, które w części są zagospodarowane przez lokalnych przedsiębiorców i służ jako materiał do robót budowlanych.
Na terenie miejscowości planuje się objęcie ochroną w postaci użytku ekologicznego obszar pod nazwą „Kierzkówka” położony w dolinie Mininy z płatami olsu porzeczkowego oraz łęgu jesiono-olszowego. Może to stanowić istotny potencjał dla rozwoju turystyki i agroturystyki oraz promowania lokalnych produktów.