Gospodarka i rolnictwo

Gospodarka i rolnictwo


Na terenie miejscowości zarejestrowanych jest 9 podmiotów działalności gospodarczej, w tym przeważają przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. (dane: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).


Kierzkówka jest miejscowością głównie rolniczą.
Tak jak na obszarze całej gminy przeważają tutaj gospodarstwa rozdrobnione niskodochodowe.
Głównymi ziemiopłodami są zboża, ziemniaki, rośliny pastewne, warzywa orz inne (strączkowe, buraki cukrowe, rzepak i inne). Mniejszą część upraw stanowi uprawa ziół np. kozłek lekarski, arcydzięgiel, których uprawą zajmują się pojedyncze gospodarstwa.
Zwierzęta hodowlane występujące w tej miejscowości najczęściej to: bydło w tym krowy mleczne, jałówki i byczki na sprzedaż, trzoda chlewna oraz drób tj. kury, kaczki na potrzeby własne.