Historia miejscwości

Historia miejscowości Kierzkówka
Kierzkówka jest miejscowością malowniczo położoną, pośród łąk, pól i lasów, z przepływającą obok rzeką Mininą. Nazwa Kierzkówka, jak głoszą niepisane dotąd podania ludowe, prawdopodobnie pochodzi od dwóch nazw; krzewu – kierz i ptaka „kukułka”. W rosnących krzewach kierzu gnieździły się kukułki. W miejscowej gwarze kukułka wymawiano jako „kukowka”. I tak z połączenia słowa kierz i drugiej sylaby „kukowki”, „kowka” powstała nazwa – Kierzkówka, z czasem (brak danych kiedy) zmieniona na istniejącą obecnie nazwę – Kierzkówka.

W 1626 r. wieś Kierzkówka była w posiadaniu Abrahama Sieniuty, który nabył ja i inne posiadłości prawdopodobnie po śmierci wojewody lubelskiego (1588 r.), gdy jego wielka fortuna rozpadła się na kilka części wskutek małżeństwa jego czterech córek do domów: Lubomirskich, Wiśniowieckich, Kazimierskich i Bibersztajnów2. Wieś ta położona jest 3 km na zachód od Kamionki. W 1676r. było w tej wiosce 15 poddanych3. W XIX w. Kierzkówka była folwarkiem. Należała wówczas do gminy Lubartów. Właścicielem był hr. Stanisław Micielski. Ilość osad – 12. Liczba mieszkańców 974.
W Słowniku geograficznym z 1880-1904, na temat Kierzkówki zanotowano: „Kierzkówka, folwark w powiecie lubartowskim, gmina Starościn, parafia Rudno, leży między traktem lubartowsko-siedleckim a szosą lubelsko-warszawską, ma 327 mr. rozl. W 1882 r. z dóbr lubartowskich za 41.000 rs. nabyty”5.