Istotne wydarzenia

Istotne wydarzenia w miejscowości Kierzkówka

Na podstawie informacji przekazanych od mieszkańców Kierzkówki w XX wieku wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich rozwijało się także życie społeczne na tym terenie. Tradycje organizowania się mieszkańców mają swój początek już w latach 30-tych XX stulecia, kiedy to powstało i aktywnie działało „KOŁO SIEW”, założone przez P. Sagana. Skupiało ono 30 mieszkańców miejscowości. Działalność Koła polegała na organizacji zebrań wieczornych, śpiewów oraz organizacji przedstawień teatralnych dla mieszkańców. Odbywały się także wyjazdy do innych wsi, które wystawiały spektakle teatralne, głównie w stodołach.
Tereny te są także znane z aktywnego rozwoju muzyki ludowej, w szczególności poprzez działalność rodziny Sienkiewiczów.

W tym okresie mieszkańcy wyrabiali materiał na budowę Domu Ludowego, jednakże w okresie II wojny światowej najeźdźcy materiał rozgrabili.
W 1957 roku założono KOŁO Rolnicze, którego I Prezesem został J. Puliński.
W 1958 roku otwarto Szkołę, w której zorganizowano 3 izby lekcyjne oraz kancelarię. Wcześniej lekcje odbywały się w prywatnych domach.
W latach 1960-70 powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które aktywnie organizowało życie społeczne dla mieszkańców. Kobiety z KGW organizowały m. in. kursy szycia, gotowania, pieczenia oraz różne wyjazdy integracyjne.

W 1989 roku otwarto Świetlicę Wiejską w Kierzkówce która funkcjonuje do dziś lecz nie spełnia swych funkcji ze względu na zły stan techniczny. Planuje się pozyskanie środków na modernizację tego obiektu z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju i Promocji Lokalnych Produktów i Usług.