Produkty regionalne

Odnowa wsi została zainicjowana przez władze gminne. W maju 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej Kierzkówki, na którym została zaprezentowana idea „Odnowy wsi” oraz zasady uczestnictwa i wdrażania programu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”. Przeprowadzono również pierwsze warsztaty związane z opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości, na których uczestnicy z pomocą eksperta z Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego sporządzili analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń miejscowości. Następnie zorganizowano kolejne spotkanie mieszkańców Kierzkówki, które zostało poświęcone w szczególności określeniu najważniejszych problemów miejscowości oraz sformułowaniu celów strategicznych i operacyjnych rozwoju miejscowości. Na trzecim ostatnim spotkaniu na początku lipca 2012 roku zatwierdzono POM Kierzkówka. Wybrano także lidera Grupy Odnowy Wsi, którym została Justyna Bogusz.