Kultura

Dziedzictwo kulturowe

Miejscowość nie posiada znaczących obiektów zabytkowych czy historycznych oprócz przydrożnych kapliczek czy krzyży. Niemniej jednak w odległości około 8 km w miejscowości Kozłówka znajduje się słynne na skalę krajową oraz światową Muzeum Zamoyskich w Kozłówce z zespołem pałacowo-parkowym. Pałac pochodzi z pierwszej połowy XVIII . Zespół posiada ogród będący miniaturową kopią Wersalu oraz wystawę socrealizmu, Rosarium i Powozownię.

Świetlica wiejska

Jedynym ośrodkiem życia kulturalnego jest świetlica wiejska, która wymaga remontu, wyposażenia i zagospodarowania na cele społeczne, w szczególności ma służyć mieszkańcom dla promocji i rozwoju wytworzonych na tym terenie produktów
lokalnych. Obecnie w świetlicy odbywają się różnego rodzaju zebrania wiejskie, spotkania, uroczystości, obchody itp.