Informacje ogólne o projekcie

Operacja realizowana w miejscowości Kierzkówka polegająca na zagospodarowaniu budynku byłej świetlicy wiejskiej na Wiejskie Centrum Rozwoju i Promocji Lokalnych Produktów oraz Usług w Kierzkówce.

Projekt współfinanasowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.